ЧЛАНСТВО

Сви који су вољни да допринесу раду, сарађују, буду редовно обавештавани о дешавањима или да користе услуге Института потребно је да се пре тога учлане или потпишу сарадњу.

ВРСТЕ ЧЛАНСТВА

  • Чланство за активна физичка лица

Услови:

→ Поднесен захтев за чланство преко мејла inubers@gmail.com

→ CV члана у бази података Института

→ Уплаћена чланарина

 

Чланарина:

→ 6.000,00- РСД на неограничен период

Привилегије:

→ Равноправан члан скупштине Института за Науку и Уметност (право гласа, руковођења пројектима, учествовања на седницама, руковођења сектора и чланства у одоборима )

→ Чланарина важи неограничен период уз услов да се учествује на 51% седница Института и учествовање на реализацији најмање једног пројекта на годишњем нивоу. Уколико члан не испуњава задате услове, руководство Института задржава право да на сваких годину дана преиспита чланство и донесе одлуку о икључењу члана. Уколико члан не испуњава услове за останак у Институту након годину дана, а жели да остане у удружењу, цео поступак се понавља као и приликом првог учлањења.

→ Аутоматски власник златне картице.

  • Чланство за пасивна физичка лица

Услови:

→ Поднесен захтев за вађење чланске картице преко мејла inubers@gmail.com

→ Уплаћена чланарина

Чланарина:

→ Бронзана картица: 599,00- РСД на годишњем нивоу

→ Сребрна картица:   1.199,00- РСД на годишњем нивоу

→ Златна картица:      2.400,00- РСД на годишњем нивоу

Привилегије:

→ Бронзана картица: Обухвата погодности из категорије бронзаног пакета

→ Сребрна картица: Обухвата погодности из категорије бронзаног и сребрног пакета

→ Златна картица: Обухвата погодности из бронзаног, сребрног пакета и златног пакета

*Пакете можете погледати у одељку УСЛУГЕ – ЧЛАНСКЕ КАРТИЦЕ

  • Волонтерска чланства

Услови:

→ Поднесен захтев за чланство преко мејла inubers@gmail.com

→ CV члана у бази података Института

→ Уплаћена чланарина

Чланарина:

→ 300,00- РСД на годишњем нивоу

Привилегије:

→ Рад на пројектима Института уз могућност стицања сертификата, потврда, похвала, препорука

→ Могућност суфинансирања и финансирања трошкова за учешће на пројектима из различитих сфера у оквиру Института и партнерских компанија и организација, као и за професионална усавршавања

  • Посебно категорисана чланства

Услови:

→ Поднесен захтев за чланство преко локалног представника Института

→ CV члана у бази података Института

→ Да члан има пребивалиште на територији где Институт има своје представништво, одбор или заступника

→ У ову категорију такође спадају социјално угрожено становништво и особе са инвалидитетом

→ Уплаћена чланарина

Чланарина:

→ Зависи од одлуке локалног представника Института, као и од поднесеног захтева

Привилегије:

→ Могућност ослобађања терета чланарине

  • Почасна чланства

Услови:

→ CV члана у бази података Института

→ Донација Институту ради спровођења пројеката од значаја у сферама науке, културе и уметности

→ Допринос у сферама науке, културе и уметности

→ Одобрење председника УО Института

Чланарина:

→ Бесплатна

Привилегије:

→ Гостовања на пројектима Института

→ Подршка Института даљем раду, развоју и промоцији истакнутом појединцу

→ Додела плакете Института

  • Чланство за правна лица

Услови:

→ Поднесен захтев за чланство преко мејла inubers@gmail.com

→ Портфолио правног лица у бази података Института

→ Уплаћена чланарина

Чланарина: 

→ Чланства за правна лица варирају од делатности којима се баве, приоритетних циљева, пројеката на којима се сарадња одвија и договора.

Привилегије:

→ Зависе од претходно склопљеног договора о сарадњи