Израда бизнис планова

Поред саме израде бизнис планова како би подстакли приватан бизнис, такође у оквиру ових услуга спада и припрема документације за оснивање привредних друштава, маркетинг стратегије, анализе тржишта.

Услуге:

-Припрема документације за оснивање правних лица: Комплетан процес оснивања, од прикупљања и писања документације до доставе документације Агенцији за привредне регистре и Пореској управи. Такође стојимо вам на располагању за све потребне консултације.

Цена 4.800,00-РСД

-Састављање бизнис планова: Постоји више типова бизнис планова. У зависности од ваших потреба и циљева, доћићемо до правог решења.

-Маркетинг стратегије: Вршимо саветодавну улогу у одабиру праве маркетинг стратегије као и реализацију истих.

-Анализа тржишта: У складу са потребама, обављамо одговарајућу анализу. Располажемо правим кадровима и људством потребним за што прецизније процене.