Научни кредити

Врста кредита:

Бескаматни кредит

Максимална позајмица износи 15.000,00 РСД

Кредит се може употребити највише два пута на годишњем ниову у размаку од шест месеци

Период враћања кредита износи најмање месец дана, а највише 6 месеци

Услови коришћења:

Да је лице пунолетно

Да лице није навршило 28 година старости

Да је у радном односу

Уколико лице није у радном односу, уз сагласност родитеља или старатеља

Потписан уговор

Активан члан Института

Пасиван члан Института са златном чланском картицом

Одобравање кредита у сврхе:

Промоције пројеката из области науке, културе и уметности

Учествовања на научним, културним или уметничким скуповима, конференцијама, конгресима

Набавку опреме за студије или пројекте (компјутери, литература…)

Покривања трошкова школарине

Покривања стамбених трошкова