Праксе, едукације, препоруке и усавршавањa

Приоритетни Циљ Института је да оформи што више стручних кадрова путем практичних примена стечених знања. Теоретско знање није довољно, и зато га треба што пре применити у пракси.

Едукација:

Преко Института можете обезбедити контакте за менторе из ваших области, учествовати на нашим или партнерским едукативним пројектима, као и добити квалитетне информације које вас занимају везане за усавршавање у иностранству.

Праксе:

Праксе можете остварити радом на пројектима у Институту или некој од партнерских организација. Такође постоји и могућност обезбеђивања праксе у домаћим и страним компанијама. Потврда о пракси је загарантована.

Препоруке:

Препоруке састављамо искључиво за кадрове за које извршимо процену да ће их оправдати. Препорука се може добити пробним радом у Институту и након интервјуа са председником Управног одбора и руководиоца сектора вашег ресора.

Усавршавања:

Стручна усавршавања имају за циљ припрему за напредовање у послу или за повећање шанси запослења. Постоје посебни програми усавршавања у оквиру Института, као и могућност усавршавања преко наших сарадника.