Сектор за пољопривреду

 

Основан: 7. март 2015. године

Руководилац сектора: Катарина Савић – инжењер пољопривреде

Функције и надлежности сектора: Рад и спровођење пројеката везаних за пољопривреду

Циљ: Развој пољопривреде као најперспективније српске гране привреде, едукација и пракса младих кадрова, развој газдинстава и јачање положаја села у Републици Србији.